Robert Benne az „illiberális demokráciáról”

Robert Benne Forrás:  https://www.luther.edu/

Robert Benne
Forrás: https://www.luther.edu/

Robert Benne kiérdemesült Jordan-Trexler professzor, az amerikai Roanoke College-i vallási központ alapító igazgatója. Tudományos pályáját a vallás és a politika kapcsolatának tanulmányozásával töltötte. Tíz könyv szerzője, legutóbbi munkái a Helyes és helytelen gondolkodásmód vallásról és politikáról és Ésszerű etika: társadalmi, gazdasági és politikai kérdések keresztény megközelítésben. Hosszú időt töltött Németországban és Nagy-Britanniában, érdeklődéssel követi az európai eseményeket. Tekintettel arra a kiemelt figyelemre, amelyet a nyugati médiumokban Magyarország kapott Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszéde után, a Principium megkérte Benne professzort, hogy ossza meg velünk a beszéddel kapcsolatos gondolatait.

Orbán Viktor tusnádfürdői  beszéde nagy figyelmet kapott a nyugati médiában. Ön olvasta a beszéd angol fordítását, amely megtalálható a magyar kormány honlapján. Mit gondol róla?

Benne: Meg tudom érteni Orbán úr néhány sérelmét: a veszélyt, hogy a nemzetek elveszíthetik függetlenségüket egy nagy, bürokratikus állammal, vagyis az EU-val szemben; a nyugati populáris kultúra dekadenciája; azt, hogy erős idegen hatalmak bekebelezik a kis nemzeteket; a belpolitika ellehetetlenülését. Az Orbán által javasolt megoldások azonban riasztóak, mert tekintélyelvű nacionalizmushoz vezetnek. A “modellek”, amelyeket Magyarország számára kijelöl, igazán megdöbbentőek. Oroszország, Kína és Törökország a legkülönösebbek. Mindhárom tekintélyelvű állam csekély szabadsággal. A másik kettő nem illik ide: India nyitottabb piacgazdaság felé halad, és Szingapúr inkább egy liberális városállamra hasonlít, melynek megvan a saját demográfiai problémája.

Mi a véleménye Orbán miniszterelnök úr “illiberális demokráciáról” alkotott elképzeléséről?

Benne: Igazán aggasztónak tartom. Van ebben a vízióban valami leheletnyi fasizmus: a nép közvetlen ismerete és misztikus képviselete, erős faji nacionalizmus, idegengyűlölet, egy erőltetetten egységesített és szervezett civil társadalom sugallata (Gleichshaltung?), és az emberi jogok elvetése. Kifejezetten egy illiberális állam képe. De akárcsak más erős emberek előtte, Orbán is alábecsüli a nyugati demokráciák hatalmát és erélyességét, különös tekintettel az Egyesült Államokra, Németországra és az Egyesült Királyságra. Noha 2008 rombolóan hatott a demokráciákra, ez nem volt történelmi paradigma-váltás. Egy olyan amerikai elnök, aki, mint a jelenlegi, távolságot kíván tartani a külügyektől, nem lesz örökké hivatalban, és Európa, noha gyengélkedik, nem egészen halott.

Tusnádfürdőn Orbán azt mondta, hogy keresztény értékeken alapuló társadalmat akar építeni. Nem kellene ezért a keresztényeknek méltányolni őt?

Benne: Orbán Viktor kereszténység iránti tisztelete megnyerő, de attól tartok, hogy az ő kereszténysége egy “megszelidített” kereszténység, amely alá van rendelve a politikai hatalomnak. Orbán helyesen gondolja, hogy a kereszténység olyan hatékony értékeket biztosíthat, amelyekre szükség van egy egészséges társadalom fenntartásához, de a keresztényeknek szükségük van a szabadságra, hogy nyíltan beszéljenek,  és hogy az igazságról alkotott saját elképzeléseik alapján cselekedjenek. Az államilag erőltett vallás hamar becstelenné és cselekvésképtelenné válik, sőt, démonikussá, ha elhagyja a természetfeletti igazság iránti elkötelezettségét. Az erőltetett vallás hamar kiszolgálója és bűnrészese lesz a gonosznak. Az erőltett vallás nem igazán szabad. Orbán úrnak nagyobb tiszteletet kellene mutatnia az egyik alapvető szabadságjog, nevezetesen a vallásszabadság iránt.

usflag

Share Button

1 thought on “Robert Benne az „illiberális demokráciáról”

  1. Hol akadt el ez a hiánypótló és magas színvonalú kezdeményezés? Megdöbbenve látom, hogy az oldalon nyár óta nem jelent meg írás. Esetleg lehet valamit tudni a folytatásról?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *