A szekularizmus vallásszociológiája

Joseph O. Baker and Buster G. Smith. American Secularism: Cultural Contours of Nonreligious Belief Systems. NYU Press, 2015. 

Kamarás István OJD

Joseph O. Baker és Buster G. Smith 2015-ben megjelent American Secularism c. könyve (New York, London. New York University Press) kiváló, valóban hiánypótló vallásszociológiai munka, hiszen kevés ilyen alaposságú munka foglalkozott eddig a nem-vallásosság kérdésével. Azokat az olvasókat, akik az elvallástalanodást kapcsolják a szekularizációhoz vagy a szekularizmushoz (még vallásszociológusok között is akadtak ilyenek), meglepheti recenzióm címe. Címválasztásomat Baker és Smith könyvének alapvető tézise indokolja, amely szerint a szekularizmus és a vallás ugyanazon jelenség két különböző dimenziója, pontosabban egy kontinuum (a hit) két végpontja.

Continue reading

Share Button