A szekularizmus vallásszociológiája

Joseph O. Baker and Buster G. Smith. American Secularism: Cultural Contours of Nonreligious Belief Systems. NYU Press, 2015. 

Kamarás István OJD

Joseph O. Baker és Buster G. Smith 2015-ben megjelent American Secularism c. könyve (New York, London. New York University Press) kiváló, valóban hiánypótló vallásszociológiai munka, hiszen kevés ilyen alaposságú munka foglalkozott eddig a nem-vallásosság kérdésével. Azokat az olvasókat, akik az elvallástalanodást kapcsolják a szekularizációhoz vagy a szekularizmushoz (még vallásszociológusok között is akadtak ilyenek), meglepheti recenzióm címe. Címválasztásomat Baker és Smith könyvének alapvető tézise indokolja, amely szerint a szekularizmus és a vallás ugyanazon jelenség két különböző dimenziója, pontosabban egy kontinuum (a hit) két végpontja.

Continue reading

Share Button

“Nem más, mint kereszténység”: C.S. Lewis művéről

George Marsden. C.S. Lewis’s Mere Christianity: A Biography. Princeton University Press, 2016.

Gilbert Meilaender recenziója

Egy könyv életének rajzát megírni meglehetősen különös vállalkozás, a Princeton University Press mégis valami ilyesmire szánta el magát, mikor útjára bocsátotta a „Nagy vallási könyvek élete” című sorozatát. Ezzel a kötettel, melyet a jól ismert vallástörténész George Marsden jegyez, a Keresztény vagyok olyan, egymástól meglehetősen különböző mű közé kerül, mint „A keresztény vallás rendszere” (Kálvin), Jób könyve és az Ji csing. Mivel a Keresztény vagyok a Princeton sorozat imént említett három példájához képest viszonylag „fiatal”, Marsden nem is nevezi klasszikusnak. Ha azonban arra gondolunk, hogy legalább harminchat nyelvre lefordították, és csak az elmúlt tizenöt évben több mint 3,5 millió példány fogyott el belőle angol nyelvterületen, aligha mondható, hogy ne lenne méltó tagja a sorozatnak.

Tovább a teljes cikkhez

usflag

Share Button

A házasság lényege

Szerző: Rixer Ádám

What-Is-MarriageMi a házasság? c. könyv elsősorban nem azért született, hogy bizonyos embereket eltántorítson a házasságtól, hanem hogy megvilágítsa a házasság természetét. A szerzők szerint a házasságnak két, egymástól alapvetően eltérő értelmezése van. Az egyik a hagyományos házasság-felfogás, a  másik a revizionista nézet. Az előbbi a férfi és a nő között fizikai, szellemi és érzelmi egységet feltételez, amely egy kizárólagos, élethosszig tartó elköteleződés révén átfogja létezésük valamennyi lényeges szempontját. A revizionista felfogás szerint a házasok elsődlegesen érzelmi teljességet keresnek, és számukra a házasság mindössze addig tart, amíg érzelmileg elégedettek. E modell szerint a hűség és a szexuális elköteleződés csupán addig tart, amíg a kapcsolat “romantikus”. A revizionista nézetet ezért nemcsak az azonos neműek házasságának támogatói osztják, hanem azok közül is sokan, akik szerint a házasság férfi és nő kapcsolata. A könyv szerzői úgy vélik, ez a helyzet megköveteli a hagyományos házasság védelmét.

Tovább a teljes cikkhez

usflag

 

What is Marriage? Facebook oldala

Share Button

Szembenéznek-e kommunista múltjukkal a magyar egyházak?

Szerzők: Laura Viktoria Jakli and Jason Wittenberg

forras: evangelikus.hu

forras: evangelikus.hu

A Háló 2. egy olyan, a hidegháború első szakaszát felölelő, eredeti tanulmányokat és elsődleges forrásértékű dokumentumokat tartalmazó, nagy jelentőségű, gyűjteményes kötet, amely a Magyar Evangélikus Egyház és az állam kapcsolatát világítja meg a szocializmus korszakában. A kötet egyfajta krónikája azoknak a kényszerhelyzeteknek, amelyekkel a Magyar Evangélikus Egyház vezetői szembe találták magukat, miközben igyekeztek összeegyeztetni az egyház spirituális küldetését a szocialista ideológiával. A kiadók elsősorban két egyházi vezetőre összpontosítanak – Káldy Zoltán püspökre (1958-1967) és Ottlyk Ernő püspökre (1967-1982) – akiket az állam beszervezett, mint informátorokat. A Háló 2.-ben található tanulmányok és eredeti dokumentumok megmutatják, hogy e két egyházi vezető hogyan használta hatalmát, és hogyan sikerült működtetnie az állammal való kapcsolatokat. A kötet alapján levonható általános következtetés az, hogy e vezetők alatt az egyház teljes mértékben a rezsim alárendeltjeként működött.

Tovább a teljes cikkhez

usflag

Share Button

A katalán függetlenség és a katolikus egyház

Szerző: Nemes Krisztina

Tovább a teljes cikkhez

Santa Maria de Montserrat Abbey

Santa Maria de Montserrat Abbey

Publicacions de l’Abadia de Montserrat a montserrati bencések által működtetett, a katalán kultúra megismertetését és terjesztését szolgáló kiadóvállalat. Több mint 3000 könyvvel büszkélkedhet főként történelem, művészet, nyelv és irodalom, vallás és zene témában. Az apátsági kiadó a könyvkiadás mellett jelentős folyóiratokat is jegyez, ezek egyike a  Qüestions de Vida Cristiana, amely 1958-ban indult. Az első folyóirat volt, amely a polgárháború után a katalán nyelvű sajtó egészét érintő tiltás ellenére megkapta a megjelenéshez szükséges engedélyt. A folyóirat sohasem szorítkozott szoros értelemben vett vallásos tematikára, hanem teológiai, filozófiai, irodalmi, stb. szempontok alapján igyekszik körüljárni a ma emberét érdeklő kérdésköröket. Amikor 2013-ban a Katalónia függetlenségét kívánók négyszáz kilométer hosszan alkottak élőláncot (Via Catalana) a katalán határ mentén, a szerkesztőségben megszületett a döntés, hogy a lap 2013. évi 247. számát a katalán függetlenség kérdéskörének szentelik, mivel a katalánok ma úgy látják, hogy az emberi jogok között szerepel az is, hogy sorsuk felől maguk dönthessenek. A kötetben egyetemi tanárok, teológusok, politikusok, szociológusok, írók, történészek fejtik ki véleményüket. Összefoglalónkban az egyházpolitikai és teológiai szempontból figyelemre méltó írásokat ismertetjük.

Tovább a teljes cikkhez

usflag

 

Share Button